Menu

Udvalgets Beretninger 2016

image

 

 

 

Beretning ved SFF årsmøde 28. februar 2016

 

 

Det første fodbold år i SFF regi er gået med mange spændende begivenheder og samarbejdsudvalget har efter bedste evne løst store og små opgaver. Aktivitetsniveauet i et klubsamarbejde som SFF er meget omfattende. Det får man ikke mindst indtryk af, når man det første år skal lave beretning.

 Vi har holdt en række møder fordelt over hele året hvor både stort og småt er blevet behandlet og hvor emnerne bl.a. har været sportslige værdier,organisation, økonomi, aktiviteter, sponsorater og mange andre emner er blevet diskuteret.

I 2015 har vi haft et højt aktivitetsniveau på det sportslige område hvor vi primært har deltaget i turneringer under DBU Fyn, både ude og inde.

 Målsætninger ved indgåelse af samarbejdet 1. juli 2015 var bl.a.

At skabe de bedst mulige rammer for alle fodboldspillere i lokalområdet, samt at tiltrække og fastholde fodboldspillerne i den sport, som klubledere og trænerne i forvejen arbejder hårdt for, og at det skal være en sjov,god og sund oplevelse at spille fodbold.

 Klubsamarbejdet er en overbygning af de eksisterende 4 klubber, og består af hold fra og med U13, drenge og piger til seniorspillerne, herre og kvinder. Der skal være hold i alle rækker og gerne på flere niveauer, så man tilgodeser såvel spillere med talent og ambitioner som spillere, hvor det sociale er det væsentlige. På nuværende tidspunkt er der 4 herre-senior hold, 2 Kvinde-senior hold, og 12 ungdomshold fordelt på årgangene U13 til U19. Disse hold har været grundstammen i det nye samarbejde, og skal være med til at få fodbolden i lokalsamfundet til at blomstre.

Der skal stadig trænes og spilles kampe på alle de 4 moderklubbers anlæg, og der vil stadig være den samme aktivitet omkring klubhusene, både ved de ugentlige træningspas og ved kampene.   

 Ambitionsniveauet i SFF er på Herre senior siden at samle spillere/trænere/ledere omkring et 1. og 2. hold, der skal være trækplasteret for at tiltrække nye spillere til samarbejdet, og give de nuværende spillere en oplevelse af at vi vil noget med samarbejdet. Alle herre-senior har trænet samtidigt på de samme træningsanlæg og har derfor hurtigt, i samarbejde med trænerstaben, kunne finde ind i på det niveau der passer til ens spillemæssige kvalifikationer.

 

Efter et par år hvor ideen ligesom har skulle modnes, gik SFF i luften i sommeren 2015.

Status her godt et halvt år efter synes vi at vi trods alt er nået langt trods nogle gevaldige bump undervejs. De 4 klubber har jo selvfølgelig haft hver deres måde at gøre tingene på og vi var fra starten bevidste om at det ikke bare blev let at få samarbejdet mellem fire forskellige klubkulturer til at lykkedes fra første dag. Det har været en sej kamp op ad bakke.

For at finde fælles fodslag har samarbejdsudvalget brugt rigtigt meget tid på specielt herre seniorafdelingen, hvor de største udfordringer helt klart har været og hvor der fra start var mange negative meldinger fra spillerne til projektet, men også det at finde trænere og holdledere til alle hold har været en kæmpe opgave som der blev brugt enormt med resurser på og uden der på noget tidspunkt var en fast ledergruppe til alle 4 hold.

Men det går nu i den rigtige retning hvor der til den kommende sæson er trænere og holdledere til alle 4 herre seniorhold.

Og hvor der i starten af efteråret var mange afbud og hvor det fra mange lød at det gad man ikke, og at alle måske ikke helt ville den vej klubberne var blevet enige om. Men tingene er blevet modnet så situationen op til den nye sæson er meget mere positiv. Der har til opstarten været rigtig mange til træningerne i både januar og februar, også at flere spillere har meldt deres ankomst inden den nye sæson tager vi som en indikation på at folk synes de gerne vil være en del af det fremtidige SFF.

På kvinde- og ungdomssiden har der generelt været meget positivt at fortælle om, vi har haft hold i næsten samtlige årgange på både drenge og pigesiden. U19 Drenge vandt deres række i efteråret. Vi håber udviklingen kan fortsætte i 2016. Vi ved at vi har masser af udfordringer endnu men de første sten er lagt og de ligger noget fastere NU! Vi har mange dygtige trænere/ildsjæle og vi er sikker på at når vi giver det hele lidt tid vil vi se en klarere udvikling af projektet.

 

Ud over ovennævnte positive tilgang har vi haft en ambition om en brutto medlemstilgang. Det mål skal nås ved en målrettet indsats for at få gang i alle emner der har lyst til at spille fodbold. Vi ser et potentiale som vi skal være bedre til at udnytte og som vil være til stor gavn for alle deltagende parter.

De 4 moderklubber har i mange år været veldrevne afdelinger med mange aktiviteter og arrangementer. Det skal vi også fortsat være men det kræver at der melder sigendnu flere frivillige.Der er rigtig mange opgaver, der hver dag skal klares for, at hverdagen fungerer for alle i klubberne. Mange af de frivillige som er i klubberne, og som yder en kæmpe indsats, er overbebyrdet, at der er kraftigt behov for, at flere melder sig og giver en hånd med.

 SFF er et samarbejde drevet af frivillige. Derfor har vi også alle et fælles ansvar at få det til at fungere. Præmissen for enhver frivillig forening er, at alle bidrager. Og der er heldigvis mange måder at være frivillig på, så alle kan bidrage. 

Opgaverne er nemlig så mange og så forskellige, at vi har brug for alle - både dem, der vil være med i et af klubbens udvalg og fx arbejde på at skaffe sponsorer, skabe bedre faciliteter eller arrangere fodboldskoler, dem som er gode til at koordinere, strukturere, administrere og organisere og dem som synes, det er hyggeligt at være med omkring arrangementer, kampe og stævner.

Al hjælp kan bruges. Har man på grund af en travl hverdag kun mulighed for at stille op på ad hoc-basis nogle få gange i løbet af et år til praktiske opgaver er det også fint, for det er også en kæmpe hjælp, som i sidste ende vil gøre en stor forskel for samarbejdets medlemmer. Al hjælp kan bruges - Vi behøver simpelthen jer alle sammen!

 

Vi vil fortsat i det kommende år arbejde for, at samarbejdet forbliver mere synligt og får en stærk positiv profil hos alle i både lokalsamfundene og kommunen.

 

Vi vil sige tak til de mange trænere, ledere og hjælpere, der bruger deres fritid på at give os alle et godt fodboldsamarbejde at være medlem af.

Tak også til bane- og kampfordeler, materialefolk, tak til dommere, modstandere og ikke mindst, til alle dé, der det ene eller andet sted giver en hånd med, således at hele SFF ”maskineriet” - kan holdes i gang!

 

Til slut vil vi rette en tak til alle sponsorer og samarbejdspartnere i 2015.

Det gælder blandt mange DBU, DBU Fyn, Formandsklubben, Faaborg-Midtfyn Kommune, bestyrelserne i moderklubberne og mange andre samarbejdspartnere.      

En vigtig del af økonomien kommer fra det store frivillige arbejde der lægges i arbejdet med sponsorer, også mange tak til dem.

Tak til alle frivillige, ledere og trænere og medlemmer for det fantastiske store arbejde som er blevet gjort i løbet af året og til sidst ikke mindst alle i samarbejdsudvalget.

 

SFF 2015 ledelsen

SFF 2015 Hovedsponsorer

Seneste nyheder

 • SFF 2015 Nyheder
  Har du eller har du ikke ???????
 • SFF 2015 Nyheder
  Indendørs turnering opdateret for 2018
 • Klubnyt
  SFF sælger FYRVÆRKERI
 • SFF 2015 Nyheder
  Indendørstrøning SFF 2015
 • Klubnyt
  Indendørstræning SFF 2015
 • SFF 2015 Nyheder
  Topkamp på Lørdag