Menu

Årsberetninger

 
2004 - 2008, og 2011 og 2013-2015-2018  

 Årsmøde 

 Formandens Beretning for 2017

Der gik et år mere.

Vi er en del , og en stor  endda, af samarbejdsklubberne i SFF, hvor vi er fælles om træninger, turneringer, ledelse m.m., men vi kommer  ikke udenom, at FBIF stadig er vores moderklub, og at den er speciel for os, der har vores gang i klubben og klubhuset.

FBIF følges af tidligere spillere, medlemmer, forældre, sponsorer og trænere på de mange medier, der er kommet de seneste år. Jeg tænker, at mange af dem, der ikke længere er aktive eller er flyttet til andre egne af landet eller udlandet, ser tilbage på klubben med nostalgi. De husker det, som dengang, der var gang i den, dengang man var på toppen,  man åndede og levede for sin fodbold, kunne ikke forstille sig at være uden den. Jeg synes også, det er nostalgi, når man bare ser et år tilbage, hvor feks U13 pigerne pyntede et juletræ i stadions kantine, hvor vi i  FBIF lå i toppen af ulønnede frivillige pr. medlem, hvor vi fik nyt vinduesparti i det gamle kontor, hvor rigtig mange hold placerede sig i toppen eller vandt rækker.  Jeg ser tilbage på et år, hvor man til stadighed kan trække på dem, man har kunne trække på gennem mange år, og hvor nye ”soldater” kommer til.     Jeg er stolt over, at stå i spidsen af sådan en klub.

Når vi går i gang her i foråret bliver det med vores flagskib, SFF Herre senior i serie 2 , der skal pryde kampbanen hver anden weekend frem til sommer. Med den nye træner, Henrik Helvig, ved roret, er jeg ikke i tvivl om, at det bliver spændende. Mange andre hold vil ligeledes give klubben det liv, der hører med på vores skønne anlæg.

FBIF´s børnehold og SFF´s ungdoms- og seniorhold fik nogle rigtig fine placeringer i 2017. Andre fik oplevelser, de aldrig glemmer, og andre igen udviklede sig på både det fodboldmæssige, men også sociale niveau.

Fodbold er andet en selve spillet. Det er ånden, forældrene, klubhuse, haller, dommere, trænere, assistenter og  meget mere. Men det er især ungdommen.

Forrige år var det Bestyrelsen, der skulle have et ansigtsløft. Vi var på kurser, vi prøvede at udvikle os, vi håbede på en fuldtallig bestyrelse, og det lykkedes mere eller mindre det hele.

I 2017 gik vi samarbejde med kommunens skoler uden navnet: ” Åben skole”. Eleverne kan nu i valgfag vælge bla. fodbold, der er blevet en del at valgfag i skolen. Så nu bliver banerne bliver brugt endnu mere i dagtimerne. De har også kunne tage instruktørkurser....også dem er vi en del af, idet vi tilbyder praktikpladser på vores børne- og ungdomshold.

Vores fremtid ligger i ungdommen. Det er der ikke nogle nyt i. Det nye ligger i, at FBIF er i gang med at udvikle de unge spillere til super gode trænerassistenter, der senere kan gå hen og blive trænere ude i fodboldverdenen.  Vi vil nemlig gerne præge deres forståelse og interesse for frivilligt arbejde, mens de er små- og unge. Det kan komme både dem selv og klubben til gode fremover.

Jeg vil sige tak:

  • Tak til alle spillere, der gør, at jeg står her i dag, som formand for en fantastisk klub
  • Tak til alle trænere, assistenter, forældre og hjælpere, fordi de lader mig sidde ved roret og prøve at gejde, assistere, aflaste, uddelegere og hjælpe dem med deres opgaver.

 

  • Tak til en Bestyrelse, der for første gang i flere år, nåede op på sit optimale antal, der bakker op om opgaverne i vores klub, og som ser den, som sin egen.
  • Tak til dem, der er usynlige i FBIF, men som varetager et kæmpe arbejde i dagligdagen med at få baner, klubhuset, omgivelserne og økonomi til at tage sig pænt ud og hænge sammen.
  • Tak til vores samarbejdspartnere, klubberne: TIF, Horne forenede sportsklubber og Faldsled/Svanninge.
  • Tak til Oldboysafdelingen for at støtte os og klubhuset.
  • Tak til vores sponsorer. Uden dem var det en endnu sværere opgave at få talene til at nå hinanden.

Jeg ønske alle et rigtig godt fodboldår 2018. Jeg håber, vi til stadighed vil tage godt imod nye spillere, nye forældre og nye hjælpere.

Sluttelig vil jeg blot sige, at FB&IF stadig er til for alle og på alle niveauer. Skulle du ikke være i stand til at spille fodbold, så (og dette står for egen regning) finder vi på noget andet til dig. Klubben kan nemlig bruges til meget mere, end den bliver i dag.

 

Tak

Janne Westergaard

Årsmøde 2017 28.02.2017

Hermed Formandes beretning for 2016.
Vil man have liv i det område, man bor i, så kræver det udvikling og engagement.
Vi har i 2016 brugt mange kræfter på at udvikle bestyrelsen, blive bedre til at se behov og forhåbentlig med tiden bedre til at formidle. For det er ingen hemmelighed.... dårlig kommunikation giver dårlig arbejdsgang og utilfredshed.
Ligeledes har vi brugt utrolig mange resourcer, både menneskelige og økonomiske, på at hjælpe mange asylansøgere med at blive en del af det danske. Det har vi gjort gennem fodbolden. Desværre er asylcenteret lukket igen, de fleste asylansøgere er væk, og med dem mistede vi nogle gode venner og gode fodboldspillere. Vi håber de har fået det godt, hvor de er kommet hen.
Det er ikke kun trænerne, der deltager i kurser. I 2016 har vi i Bestyrelsen kørt 2 sideløbende kurser. Klubudvikling og Fastholdelse af medlemmer.
Vi har haft et år uden Ungdomsformand. Det kan selvfølgelig mærkes, at den tætte kontakt har manglet.  Vi håber, at dette kan blive løst i 2017.
Vi prøver sammen med trænerne at sammensætte spillere og tilrettelægge træningen, så den enkelte spillers evner og sociale behov er i centrum. Vi lægger dog op til, at det også er den enkelte spillers ansvar at tage hånd om nye spillere, holde øje med, om de har det godt og herigennem tage medansvar.
Pigefodbolden er desværre på standby i FBIF. Faktisk har vi slet ingen pigespillere under U13. Det er trist og en udvikling, vi er kede af. Jeg tror også drengene er. Vi prøver at tænke kreativt, og vi håber, at forældre vil bakke op omkring etablering af pigefodbold i de små årgange i fremtiden.
Med det befolkningsmæssige og geografiske grundlag i orden, mener vi, at målet for SFF bør være højere end Herre- og Kvinde Serie 2. Det skal selvfølgelig ikke være på bekostning af bredden, det sociale og oplevelserne, som selvfølgelig er meget vigtige, og som også er skrevet ind i samarbejdsaftalen mellem de fire foreninger. Vi mener at større ambitioner godt kan gå hånd i hånd med bredden. Udbredelse af SFF fodbold på alle idrætsanlæg i de 4 klubber har betydet, at aktivitetsniveauet har været højt med mange træninger, kampe, stævner og arrangementer på alle anlæg.
Vi har arbejdet på at skabe et fundament og en udvikling i Samarbejdsklubberne. Fight, samvær, bredde og udvikling af spillerne har været og skal være fokuspunkter. Vi har grund til optimisme for den kommende sæson med den gode gejst og det store antal talentfulde ungdoms – og seniorspillere, der fylder banerne.
Oldboys er ikke en del af FBIF, men det skal alligevel nævnes, at vi har et rigtig godt samarbejde med disse gamle og meget vedholdende herrer, der hele året pryder vores baner, og giver en hånd med, når de kan. En tak fordi, de hænger i. De er et forbillede for de unge.
Jeg modtog i 2016 prisen for ”Årets fynske fodboldleder”, indstillet af DBU Fyn. En pris jeg er stolt og ydmyg over at modtage. Jeg modtog og modtager stadig positive tilkendegivelser i den forbindelse. Med modtagelsen følger der en forpligtelse, som jeg håber, at jeg kan leve op til.
Endvidere modtog jeg i sidste uge ”ildsjælsprisen 2016”, givet af vores egen Hovedforening.
Det er spilleres og ikke mindst vores ønske, forsat at have Faaborg stadion som omdrejnings- og holdepunkt i FBIF. Vi ønsker at bevare Klubhuset som vores base for moderklubben, hvor vi kan hygge os, udvikle os, holde arrangementer, hvor vi kan komme, når der ikke er træning eller kamp, for at trille lidt bold eller bare komme og være.
Jeg håber, at endnu flere vil bakke op om vores klub og samarbejdsklubber, så vi også i fremtiden kan bevare et godt miljø på Faaborg stadion, ikke blot for fodboldspillerne, men også alle dem, der har glæde af, vi er her.
En stor tak skal lyde til den bredde vifte af engagerede trænere, assistenter, holdledere og forældre.
Jeg vil rette en stor stor tak til de folk, der bruger deres otium, deres tid efter arbejde, deres tid i weekenderne og deres ferier hele året rundt. Det gør de ikke blot af tvag, men fordi, de kan li´ at komme på stadion. De kan li atmosfæren og de kan li´ de børn, unge, voksne og pensionister, der benytter stadion.
Tak til de sponsorer, der bidrager til FB&IF. Dem er vi taknemmelige for.
Sluttelig vil jeg blot sige, at FB&IF stadig er til for alle og på alle niveauer. Skulle du ikke være i stand til at spille fodbold, så (og dette står for egen regning) finder vi på noget andet til dig. Klubben kan nemlig bruges til meget mere, end den bliver i dag.

Janne Westergaard

 

 

Beretning 2016 (for året 2015)

ved formand Janne Westergaard

 

Da jeg startede med at spille fodbold, som 7 årig, sagde FB&IF formanden, Herluf Tørslev Jensen til min mor:  ”Janne skal gå hjem til hun bliver lidt større. Hun er for lille til sport”  -   Det var i 1969.

Der er svedt mange liter, grædt mange tårer, jublet over gode præstationer og løbet meget vand gennem vores kloakker siden. I dag (ca 50 år efter) skal man helst starte på småbørnstræning som 3 - 4 - 5 årig og lege sig til færdigheder de første år.

Det gør vi i dag i FB&IF. Vi har trænere, assistenter, holdledere og unge spillere, der er drivkræfterne på banerne og fremtiden for vores klub.

De sidste par år har vi haft holdsamarbejde/fællestræning i U 11, U12, U15, U17 og U19 for nogles vedkommende både piger og drenge. I sommeren 2015 blev det en realitet.....  Vi fik Klubsamarbejdet SFF 2015 op at køre, så nu er der samarbejde på alle hold fra U13 og op til og med senior. U12 kom ikke med i Sff i første omgang, men de har forsat holdsamarbejdet med TIF og F/S.

I november startede vi med at rydde de næste 2 baderum i rækken større af renoveringer. Det blev udskudt, da vi pludselig skulle have nyt tag på. Vi glæder os meget til de står klar og i særdeleshed til vi er færdige med svineriet i forbindelse med håndværkere.

Når vi i dag taler om fodbold, trænere, ledelsesarbejde og lign. så benytter vi ord som motorik, profiler, inklusion, implementering, kompetencer, optimering, målrettet, websites, onlinebooking, markedsføring, evaluering m.m. hvilket leder mig over til Bestyrelsen.

Vi har nogle år kørt med et minimum af medlemmer i Bestyrelsen. Sidste år kom heldigvis nye kræfter til og krydrede den ”gamle ” bestyrelse. De ser på klubben med andre briller kommer med nye tiltag.

Jeg håber i dag, at der igen er nye kræfter, med nye ideer, der stiller op til Bestyrelsesvalget.

En stor tak skal lyde til alle, der hjælper til med at få hjulene til at køre i FB&IF, en stor tak til vores sponsorer, en stor tak til alle de forældre, der gør det muligt for deres børn, at spille fodbold netop i vores Klub, og en stor  tak til de 3 klubber, vi har samarbejde med, samt det Grønlandske folk.

Fodbold er breddeidræt. En helt unik holdsport. Den sportsgren, der spilles på tværs af sprog, alder og kultur. Derfor oplever vi til stadighed en strøm af fodboldspillere fra andre lande, der er i DK af forskellige grunde. Udvekslingsstudenter, indvandrere, asylansøgere og flygtninge. Fodbolden kan binde os sammen, og hjælpe mennesker til et fællesskab, som vi har i forvejen og betragter som noget naturligt.

Jeg vil slutte med at sige. Vi skal forsætte med at være åbne overfor nye ting, nye mennesker og nye ideer. Vi skal forsætte med at ”Fodbold er for alle”. Fodboldens sprog er universelt

 

 

 

F.B. & I.F. Fodboldafdelingen  

Årsmøde den 16.02.2015 

Formandens beretning v. Janne Westergaard. 

Det er jo formandens lod at skrive beretningen for det forgangne fodboldår. Det er ikke et eftertragtet job fra min side, men noget jeg ikke kan komme udenom.  

Men hvordan gør man så det?  
Jeg har taget udgangspunkt i min kalender og bestyrelsens referater. Derfor kommer beretningen i næsten kronologisk form og rækkefølge. 

Vi startede åretmed et brag af en fest i januar: Bierfesten i Faaborg Forum var et helt nyt tiltag fra Fodboldafdelingens side. Omkring 650 betalende og meget tørstige gæster, et stort planlægningsarbejde og en masse frivillige kræfter gjorde, at vi kom ud med et overskud på omkring kr. 40.000,- 

Årsmødet 2013 i februarblev lidt af et vendepunkt for Bestyrelsen, idet yngre kræfter trådte til. Efter flere år uden hverken formand eller seniorformand, blev disse poster endelig besat.  

14. februar tog vi afsked med en tro ildsjæl. Bjarne Olsen døde. Han vil blive savnet i årene fremover.Ikke blot ved hans store administartive arbejde, hans evne til at organisere kampe, baner, omklædnigsrum, dommere og lave mad. Men også hans nærhed med børnene og den altid varme kaffe på kanden og en sludder om sporten. 

Marts måned blev som altid en måned med organisering, flytte kampe, få de sidste trænere/holdledere på plads og planlægning/deltagelse i kurser og mange andre praktiske gøremål inden turneringsstart i april. 

Vi har sat kraftigt ind på at uddanne vores trænere og  mange af trænerne har gjort meget for at dygtiggøre sig, og det ses tydeligt i den daglige træning af både børn, ungdom og seniorer, at glæden, energien og lysten til at spille er til stede, når vores veluddannede trænere går i gang.  

Faaborgmidtfyn kommune skal spare penge igen, så idræten kom under kniven også. Fodbolden kommer til over 3 år at skulle skærre 300.000,- Vi har via Formandsklubben været med til at sætte lidt af dagsordenen, men vi slipper ikke for at overtage flere af udgifterne til baner og udstyr selv. 

I april indledte vi samarbejde med Dansk flygtningehjælps frivillignet. De prøver at være behjælpelige både lidt økonomisk og i forb. med tolk, når vi får spillere af anden etnisk baggrund end dansk i klubben. 

Maj måned var en ”stille” måned. Der blev trænet, spillet kampe og foråret viste sig fra sin bedste side. 

Juni, der er den sidste måned inden sommerferien afholdt klubben Faaborg Cup, hvor vi fik et pænt overskud på omkring 13.500,- 

Herre Senior missede oprykning til Serie 2. 

Samtidig gik etstørre planlægningsarbejde i gang mellem TIF, F/S, Horne og Faaborg. Der blev nedsat arbejdsgrupper og pt. er vi meget tæt på målet om en Fusion mellem klubberne, der omfatter U13 og op til Senior. 

Juli kunne være en slap-af måned, og vi havde sat næsen op efter, der ville stå 2-3 nye baderum klar i starten af 2014. Men et kæmpe regnskyl medførte store mængder vand i spillergangen, og ved nærmere eftersyn viste det sig, at taget skulle skiftes. Dette blev planlagt i juli og  i august stod klubhuset med nyt tag til efterårets opstart. 

Juli betyder også  gennemgang af tøj, mål, bolde og andre rekvisitter, hovedrengøring i klubhuset, tjek op på nye trænere og ikke mindst klargøring/planlægning af fodboldskole. Mere om det, når ungdoms-formanden har ordet. 

August måned betyder opstart på en nyt fodboldår. Alle ungdomsspillere er rykket op, nogle har fået nye trænere, nogle nyt tøj. Samtidig så et Fondsudvalg dagens lys. Planen er at søge puljer, så vi kan tilgodese fodboldspillere, der ellers ikke vil have økonomisk mulighed for at spille fodbold, deltage i ture eller fodboldskoler. Fondsudvalget kan også søge om tilskud til klubhusforbedringer, bolde, kurser etc. 

I september gik en flok piger fra gymnasiet i gang med at træne på stadion. De trænes af 2 herre senior, der er skadet. De spiller ikke kampe, men hygger sig med træning og har sågar spillet lidt med Herre senior. 

Oktober betyder lys på banerne, afslutninger, planlægning af evt. indendørsfodbold, tårer eller jubel pga af placeringer. Herre Senior sluttede med at kvalificere sig til at spille om oprykning til Serie 2.. Samtidig stoppede Brian Nyhus, som kom til klubben i en periode, hvor det så sort ud på seniorsiden. Brian skal have en meget stor tak for sin indsats, som Herre senior træner, og han bragte os tilbage på banerne med sin tro på, at det nok skal gå. 

I november fandt klubbens første Award sted. Det blev en kæmpe succes, hvor rigtig mange kom på podiet. 350 mennesker fyldte hallen, spiste, hyggede sig og jublede over alle hædersbevisningerne. 

I december har klubben fri. Her kan vi gøre status. 

Vi vil takke alle trænere, assistenter, hjælpere, holdledere, kantinefolk, praktiske i marken og på banerne, dommere og forældre for det store arbejde i lægger i klubben. Vi vil også takke vores sponsorer og samarbejdsklub TIF. 

Vores målsætning er forsat: Klubben er et sted for alle og på alle niveauer. 

Tak til ALLE, der lægger timer i Fodboldafdelingen......Uden frivillige ingen klub. 

 

 

Ungdomsformanden beretning v. Bjarne J. Petersen. 

Medlemmer Forår 192.   Efterår 152      Enkelte i en del afdelinger er stoppet eller har søgt nye udfordinger eller efterskoler. For U15 drengenes vedkommende er de oprindelige TIF spillere blev tilbageført til TIF, så de også kan få medlemstilskud.   

U 19: Det går rimeligt. Ikke så mange til træning, men de har stillet hold hver gang og bestyrelsen mener, at det er godt at vi har holdet. 

U17 og 15 er med i holdsamarbejdet mellem TIF og os. Det er vi meget glade for. 

U17:  11:11 Mester sluttede midt i rækken.  Det er flot, da de fleste er førsteårs.  8:8 endte som  nr. 1.  Tillykke med det. 

U17 Pigerne sluttede i bunden, men de er meget ihærdige,  ligesom deres 2 trænere. 

U15 11:11 A blev nr. 1. Også tillykke med det. De vil i det nye år forsøge sig i Mester-rækken. 8:8 sluttede på en 2. plads. 

U15 indendørs: Mester-holdet blev nr. 2.  B-holdet blev Fynsmestre. 

U 13:  Vi har 2 hold og de klarer sig rimeligt og ligger midt i deres rækker. 

U12: havde det lidt svært i den B-række, de var tilmeldt i.  Men de gør et godt stykke arbejde og vil forsøge igen. 

U11 drenge er slået sammen med U10, da der ikke er spillere nok til at stille hold i begge årgange.  

U 11 piger  er en årgang, hvor der virkelig sker noget. Der er mange, der vil spille bold. Så her i foråret vil de tilmelde 2 x 5:5.  

U 9: er ligeledes en fin årgang. Thomas og Jimmi er stoppet  som trænere. Jeg vil sige dem rigtig mange tak for deres indsats i foreningen, og sige velkommen til Brian Q., som har sagt ja til at træne drengene. 

U8 Drenge og U9 Pige måtte vi desvære sige farvel til, da pigerne hellere ville gå til spejder og drengene ikke var nok. Flere af drengene er derfor flyttet op til U9 drengene. 

U7 drenge og piger vil tage ud til flere stævner. 

Bold og leg er 10 – 15 stk. De har spillet nogle stævner mod F/S. Her har man været nødt til at opfinde et nyt begreb: FAIR play mix: Hvis et hold er meget overlegen, så  byttes der simpelt hen trøjer, så holdene mixes og bliver mere jævnbyrdige. 

Så har vi igen haft Fodboldskole. Der var 80 spillere med, hvilket er en lille nedgang. Dette er også tilfældet på landsplan. Herfra skal der lyde en stor tak til Stig og Kenneth og alle deres trænere og ass.trænere.   

 Vi har søgt om Fodboldskole igen i 2015. 

Så vil jeg gerne sige mange tak til alle de mennesker, der hjælper i ungdomsafdelingen som trænere, hjælpetrænere og holdledere. Samtidig en stor tak til alle, der leder og dømmer vores ungdomskampe. Der er omkring 50-60 stykker, der bruger deres fritid på Faaborg stadion, for at vores ungdomsafdeling kan blive ved med at være et godt sted at være. Uden hvis hjælp det slet ikke kunne gå rundt.

 

 

F.B. & I.F. Fodboldafdelingen

Årsmøde den 11. februar 2014

Året 2013 blev vanen tro spændende og udfordrende. Men et godt år for fodboldafdelingen. Resultater samt arbejdet i ungdoms- og seniorafdelingerne følger senere.

I starten af året stod 2 nyrenoverede baderum klar med hjælp fra senior- samt oldboysspillere, forældre og andre med interesse i fodbolden. Det var dejligt at kunne tage dem brug. Vi oplevede en opbakning til arbejdet, der smittede af resten af året.

Da vi kom lidt længere frem på året blev der afholdt arbejdsweekend. Her blev klubhuset, bolde -og tøj rummet samt udenomsarealer ryddet op. Klubhuset og ikke mindst vores udhuse blev reparetet og fik en ordentlig gang maling, så det tager sig pænt ud. Sluttelig fik vi sat en længe ønsket informationstavle op ude i spillergangen, med oplysninger om trænere og bestyrelsen.

Forårssæsonen startede kaotisk, da vejrguderne ikke var ret søde ved fodbolden. Hele sæsonen blev skubbet og det krævede et kæmpe arbejde, at få turneringskampe på plads. Samtidig var der også problemet mellem dommerne og DBU, hvilket ikke gjorde det nemmere at få tingene til at gå op i en højere enhed.

Vi afholdt traditionen tro Faaborg Cup. Og så var vejrguderne igen imod os. Vi måtte stoppe turneringerne inden de var spillet færdig. Vindere blev dog fundet. Til gengæld blev festen om aftenen afholdt efter alle kunstens regler, og den var der ikke noget i vejen med.

Bestyrelsen blev midt på året suppleret med 3 herre seniorspillere, så den var fuldtallig med 7 medlemmer i efteråret.

I efteråret begynde fodboldafdelingen et samarbejde med DBU Fyn, Dansk flygtningehjælp, FMK og Kommunens fritidskonsulent, hvor målet er at få vores 2 sprogede fodboldspillere, lige fra U4 til Herre senior, nemmere integreret. Det kan være svært at få det økonomiske, papirmæssige, men også planlægsningsmæssige til at gå op i en højere enhed. Vi håber med samarbejdet, at kunne gå foran ihvertfald indenfor sporten, men også i FMK, så der åbnes op for tilgangen af de 2 sprogede. Rigtig mange børn har indtil nu haft stor glæde af at komme i vores klub. Specielt, hvis de går på en skole udenfor selve Faaborg, har det været en god indgangsvinkel til at skabe venner af starte med at spille fodbold.

Kantinen og klubhuset var plaget af ikke mindre end 4 indbrud i sommerferien. Det skubbede til åbningen efter sommerferien. Alligevel kom kantinen ud med større overskud end de forgangne år. Dette kan vi takke en skare af velvillige hjælpere, der tager deres tørn primært i weekenderne, men også til flere hverdagskampe. Nye ansigter er dukket op og flere kommer til.

 

 

Senior: Vi har haft tilmeldt 3 hold og og de gennemførte turneringen uden at sende afbud. Det er flot. At modstanderne ikke have så stor mødediciplin som os, det er rigtig ærgeligt. Mange af seniorernes kampe blev aflyst.

Sæsonen endte sådan her:

1 holdet skal spille om oprykning til serie 2.

2 holdet skal spille i serie 3.2 .

3 holdet skal spille i serie 5.

Som noget nyt tilmelde vi U19 drenge, og det var en god ide. De endte som nr. 2.

Der er en jævn tilgang af seniorspillere, som klubben gør meget for at integrere. Også to-sprogede bliver taget godt imod.

Kontingent for Seniorer i 2014 vil stige med 100 kr. om året, da vi gerne vil bruge kunstgræsbanen i Svanninge mere. Til gengæld falder kontingentet for studerende, så de betaler det samme som vores ungdomsspillere.

 

Ungdomsformanden:

Der var i foråret 175 medlemmer og i efteråret 167 medlemmer

Så lidt om de forskellige hold:

På drengesiden:

U17 11:11 som blev nr. 2 samme point som det hold, der blev nr.1. 7:7 endte som nr. 1.

U15 Vi har haft 2 11:11 mandshold. Mesterholdet endte som nr 1. B-holdet gennemførte uden afbud.

For U15 og U17´s vedkommende har vi forsat et samarbejde med TIF, som vi er meget tilfreds med. Dette samarbejde bliver udvidet i 2014 med pigerne for U14 og U16. Dette glæder vi os meget til.

U14 havde vi et 11:11 og da TIF ikke følte, at de havde en optimal træning for drengene, kom de ud til os med spillerne og et par holdledere. Vi stillede derfor i efteråret med 2 U14 hold. Et 11:11 mands og et 7:7 mands, der for begges vedkommende endte som nr 1 i deres rækker.

U12 er der to 7 m. hold

U11 er der 7 spillere

U10 er der 14 spillere men kan kun stille et 5m. hold da spillerene skal en masse andet i weekenden

U8 et 5 m. hold

U7 er på nuværende 5 spillere.

Af pigespillere har klubben omkring 40 stk.

U15 med 16 spillere og i midten af rækken

U10 også med 16 spillere og 2 hold

U8 10 spillere

Bold og Leg forsætter stille og roligt. Hver sommer leverer de en ny portion spillere, der starter i vores børnerækker.

Nogle vil måske bemærke, at der ikke er hold i alle børneårgange eller at holdene er tyndt befolkede. Det kan ikke lade sige gøre at få det perfekte antal spillere i en årgang, men vi gør alt hvad vi kan, for at tiltrække nye spillere, der med tiden fylder og fodrer i ungdommen og seniorrækkerne.

Aktiviteter:

I efterårsferien rejse vores U15 drenge til Holland, hvor de havde en forrygende oplevelse. Dette kunne lade sig gøre pga deres 3 trænere, men ikke mindst pga en helt fantastisk aktiv forældreopbakning. Et ”rejsehold” blev nedsat, og det lykkedes dem med salg til julemarked, vagter, cykelløb, målaktier, Venners støtte og en masse andre aktiviteter/sponsorer af samle ikke mindre end de ca 80.000 ,- ind, det kostede at komme af sted for 36 personer.

DBUs Fodboldskolen med som Stig Nielsen og Søren Bang som fodboldskoleledere blev igen i 2013 afviklet med stor succes. Stig overtager i fremtiden lederjobbet, da Søren Bang efter mange, mange år har valgt at trække sig tilbage. En stor tak skal lyde til ham, for hans mangeårige indsats, ikke alene på Fodboldskolen, men for al hans virke på Faaborg Stadion.

I 2013 afviklede vi Pigeraketten med 45 deltagere. En tak skal lyde til Tina Greve for hendes store engagement omkring dette arrangement.

Nyt i 2013 var Keeper College, hvor flere af vores ungdomsmålmænd deltog. Det blev afviklet på Faaborg stadion over 6 fredage i efteråret. Succesen gentaget i foråret 2014.

Så vil jeg gerne sige mange tak til alle de mennesker, der hjælper i ungdomsafdelingen som trænere, hjælpetrænere og holdledere. Samtidig en stor tak til alle, der leder og dømmer vores ungdomskampe. Det er omkring 50-60 stykker, der bruger deres fritid på Faaborg stadion, for at vores ungdomsafdeling kan blive ved med at være et godt sted at være. Uden hvis hjælp det slet ikke kunne gå rundt.

 

  

Vi skal i fremtiden til at benytte et nyt system i stedet for holdkort. Man skal sætte hold på Kluboffice eller på smartphones. Samt indrapportere resultater ligeledes der. Det er spændende, men vi må forudse lidt opstartsvanskeligheder. Vi håber på velvilje fra alle, der bliver involveret i det.

Der blev i efteråret planlagt et større arrangement, end vi normalt giver os af med. Bierfest 2014 i Forum Faaborg. Det styres primært af seniorafdelingen med Brian Nyhus som tovholder. Festen blev en kæmpe succes, med ca 650 deltagere, der vil bliver gentaget i 2015.

Der er generelt god opbakning, når der er brug for hjælp i klubben. Vi har en stor hjælperskarre, der vokser støt. Vi er utrolig glade for, at vi kan sige, der er så godt som fuld dækning på alle poster. Det betyder ikke, vi kan læne os tilbage og sige: Så... nu kører det. Hvis vi skal forsætte med at fungere, så skal vi stadig bruge flere hænder, nye hænder, nye tanker og idéer, så vi ikke slider de frivillige op, der træner, dømmer, bakker op om arrangementer, gør rent, passer kantine og meget mere.

På falderebet vil vi i bestyrelsen sige tak til alle sponsorer, der gør det muligt for os økonomisk at holde vores budgetter i positiv.

Tak til ALLE, der lægger timer i Fodboldafdelingen. Uden frivillige ingen klub. 

Beretning 2011                                                                                                                  Faaborg d. 29. marts 2012

 

Når vi hver især kigger tilbage på fodboldåret 2011 i Faaborg Boldklub, vil vi ikke alle se ens på det. Nogle vil se det som et godt år og andre som et skidt år. Men hvad kendetegner så et godt år og hvad kendetegner et dårligt år? Personligt synes jeg det har været et godt år, selvom der har været udfordringer men disse udfordringer har bestyrelsen løst på en rigtig god måde. For i sidste ende handler det jo om at lave nogle gode rammer til alle vores medlemmer, som har et stort ønske, nemlig at spille fodbold. Og de gode rammer er der bestemt i Faaborg Boldklub.

 

I perioder har bestyrelsen også stået ved et vejkryds og har skulle beslutte om vi skulle dreje til højre eller venstre. Her vil nogle til højre og andre til venstre men det er også det der er med til og styrke en klub, nemlig at man ikke altid er enig.  Og det skal vi selvfølgelig heller ikke være. Derfor har jeg også et stort ønske om at bestyrelsen inden længe kan finde yderligere to medlemmer, så bestyrelsen igen kommer til at bestå af 7 personer og ikke kun 5 som det ser ud til.

 

I løbet af 2011 har der været gang i rigtig mange ting. Både med nye tiltag men også genbrug af gamle tiltag.  Vi ønsker bl.a. at have de bedste trænere til vores spillere, så en del har været på træner kurser og en aften afholdte vi et trænerkursus hvor 25 af vores trænere deltog. Det vidner også om at vore trænere hele tiden gerne vil udvikle sig. En stor ros for det.

Vi har igen afholdt DBU´s fodboldskole med 96 deltagere og DBU´s pigeraket med 45 piger. Begge aktiviteter må betegnes som en stor succes.

Derudover har vi forsøgt med et samarbejde med Horne på drenge og pigesiden for de 15 - 17 årige. Det samarbejde gik ikke efter planen og det stoppede igen ved årsskiftet. Men der er nok ingen tvivl om, at på den lange bane er det nødvendigt at klubberne i nærområdet samarbejder på den ene eller anden måde!!!

 

I efteråret forsøgte vi med et nyt tiltag, Åbent Klubhus for drenge og piger fra U13. Her havde de mulighed for at være nogle timer om aftenen under opsyn af voksne med mulighed for at spille fodbold, playstation eller andet. Et tiltag som blev modtaget positivt og stor tak til initiativtagerne og hjælperne. 

 

Vi har også forsøgt os med at sælge lotterisedler for Børnehjælpsdagen som gav en fin fortjeneste på ca. 6.500 kr. Og det vil vi se mere af i fremtiden. For at det hele kan hænge sammen skal der tjenes penge især da det ikke er blevet lettere at skaffe sponsorer.

 

Ungdom

 I ungdomsafdelingen er der ca. 200 fodboldspillere og de bliver alle sammen trænet af nogle meget dygtige og kompetente trænere som klubben kan være stolte af. Det er alle disse fodboldspillere der skal være med til at holde gang i klubben i rigtig mange år, så det ser rigtig positivt ud.

I de forskellige årgange har der været mange rigtig flotte resultater men det er jo ikke alle årgange hvor man tæller mål. Men alt i alt endnu en god sæson i ungdomsafdelingen og et år hvor medlemstallet igen er steget.

 

Senior

På herre senior siden kan sæsonen vidst deles op i to halvlege. Forårssæsonen var mere eller mindre end katastrofe. Ikke ret mange spillere og svære arbejdsbetingelser for de to trænere og ved sommerpausen stod det også klart at det ikke længere var serie 1 men serie 2. Og det er ikke fordi at der var nogen i bestyrelsen der fik solstik hen over sommeren, at serie 2 holdet blev trukket og der i stedet blev tilmeldt et serie 5 hold. Det var ganske enkelt en nødvendighed og trække holdet og forsøge og starte på en frisk. Og starte på en frisk det blev der. En del nye spillere dukkede op og efterårssæsonen sluttede med en oprykning til serie 4.

 

Klubbens damesenior hold har haft meget svært ved at stille hold og fra 2012 er der ikke længere noget dame senior hold i Faaborg. En kedelig udvikling men der skal bruges mange damespillere i løbet af en sæson for at der kan stilles hold. Så det har været hårdt arbejde for Casper Bang og stille hold.

 

Klubudvikling

På baggrund af dette tog vi kontakt til DBU Fyn og har efterfølgende haft en del møder med en konsulent fra DBU Fyn, som kommer med rigtig mange gode input som vi kan bruge. I bestyrelsen er vi slet ikke færdige med det projekt vi kalder Klubudvikling og det er heller ikke meningen vi nogensinde skal blive færdige for skal det fortsat være sjovt og et godt sted at spille fodbold i Faaborg, så skal der hele tiden udvikles.

 

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til alle som i løbet af året har givet en hånd med både småt og stort. Det være sig både en tak til trænere og hjælpere mv. Husk uden jer kan en fodboldklub ikke eksistere. Der skal også lyde en stor tak til klubbens sponsorer.

 

Samtidig vil jeg gerne på min sidste dag som bestyrelsesmedlem i Faaborg boldklub sige tak til den nuværende bestyrelse og ønsker jer held og lykke fremover med alt det arbejde der ligger foran jer. 

 

På bestyrelsens vegne

Jacob Kling

Formand 

 Årsberetning 2008

Faaborg BK&IF

 Formandens Beretning

 2008 startede hektisk da der på FBU delegeret møde i januar blev bestemt at lægge turneringen om fra forår/efterår til efterår/forår hvilket skabte en del forvirring i klubben, for betød det at alle vore hold skulle skifte turneringsform eller var det bare senior og de gamle. Men det viste sig så at det kun var senior og U16 og opefter der skulle skifte turneringsform, hvilket blev lavet om senere på året til at det kun var senior, et yderst forvirrende forår.

 Det betød så for alle vores seniorhold at der kun var det halve antal kampe til at bevare serie 1 eller den serie de nu lå i. Derfor kom der ekstra pres på for man kunne rykke op eller ned på bare et halvår og det skabte en hvis uro i klubben, men det var jo nok ikke kun her hos os der var denne følelse af et stort pres.

 Jeg skal ikke lægge skjul på at jeg i de sidste år har håbet på at Faaborg BK kunne komme længere end de er nu, hvad jeg stadig mener de skulle være, men tiderne har skiftet meget de sidste år, hvor klubben nok har talenter til at komme på 1 holdet og blive spillet ind, men når de så er blevet etablerede spillere i løbet at 2-3 år, så rejser de fra byen, for at uddanne sig. De tider hvor flertallet af spillerne fik en uddannelse her i Faaborg eller de nærmeste byer er forbi. Og der skal nok nytænkning til fra den nye bestyrelse for at klubben kan komme videre.

 Medlemsmæssigt skal vi ikke klage da vi 2008 har en fremgang på næsten 70 nye, hvor det især på pige og dameplan den store fremgang ligger og det også for fremtiden nok bliver hos disse at der vil være fremgang de næste år hvis klubben spiller sine kort rigtigt.

 Faaborg BK har da også de seneste år været med i toppen både på senior og ungdomsplan, men især for serie 1 har det været de sidste kampe på året der ikke har vellykket, så en eventuel oprykning ikke lykkedes. Men vores serie 3 kunne da se med succes på foråret, de rykkede op i serie 2.

 Fra vores ungdomsafdeling skal især årgang 97 og 96 fremhæves, da de vandt deres i foråret for 96 og efteråret for 97 årgangene.

 Ungdomsafdelingen stod også for at arrangere følgende mikrofodboldskole, pigeraketten, som desværre blev aflyst pga manglende hjælpere og til sidst den store fodboldskole, hvor der var 112 deltagere, hvilket var 48 flere end vi har haft de foregående 9 år, hvor der har været 64 deltagere med hver gang. Alle arrangementer kommer igen i 2009.

 Når vi nu er i gang med ungdommen, så skal klubben have uddannet nogle dommere til især vore mange ungdomshold, men også til vore 11 mands hold, skal der nyt blod til. Det ville jo være synd at skulle aflyse kampe for vore unge mennesker, fordi der ikke er en dommer.

Folk har nok travlt i dag men mon man ikke kunne afse at dømme 1-2 kampe pr. halvår og inden man gjorde det deltog i et kursus på 3 timer + 3 timer hvis man vil dømme 11 mands. Klubben betaler og kan afholde her i Faaborg, hvis der er deltagere nok. Så mon ikke der kunne findes 10-12 personer, der ville være med til at sikre de unge talenter kunne spille fodbold.

 Vores nye samarbejde FS Faaborg, hvor det er TIF og F/SV og os der er sammen om U16-U19 drenge og U18 piger. Hvor samarbejdet har fungeret godt, på nær den daglige leder ikke har været særlig god til at få referaterne frem til den aftalte tid, men han håber at det bliver bedre for fremtiden, hvor der vil være mere tid til at koncentrere sig om FS Faaborg. Resultat mæssigt har været flot for både U17 og U19 rykkede begge i mesterrækken efter sommerferien. U18 piger kom først til efter ferien og der blev resultatet knap så godt, nemlig til sidstepladsen, men de skal nok komme efter det.

 Som noget eller nyt genoptog klubben Faaborg CUP, hvilket er en gadeturnering, der var 8 hold der deltog og vi må sige at det blev en succes, hvor de deltagende hold fik nogle rigtig sjove timer på Faaborg Stadion og det hele blev afsluttet med fællesspisning i klubhuset. Og klubben er blevet opfordret til at gentage Cuppen igen i 2009 og den er allerede fastlagt til lørdag den 20 juni.

Der har de sidste par år været arbejdet på at modernisere klubhuset, men det er indtil nu ikke lykkes at skaffe de fornødne midler, men der bliver stadig arbejdet på en løsning, så vi især kan få ordnet vores omklædningsrum og evt få bygget nogle til.

Når vi nu er i gang med klubhuset, så har klubben fået en meget kraftig huslejeforhøjelse på 69.000 før tilskud fra kommunen, efter tilskud betyder det at klubben for en reel forhøjelse på 20.000 kr. og der er kun et sted at klubben kan hente disse penge. Nemlig ved vore medlemmer og en øget #sponsorjagt#.

Denne forhøjelse kommer efter at kommunen har fjernet det direkte tilskud til vores selvejende klubhus og da de jo skal have deres udgifter dækket, kan de kun hente dem hos os. Dvs. at vi betaler 250.000 kr. i husleje før tilskud og det er meget mere end de klubber der er tilknyttet en hal, hvor de kan have deres klublokaler og omklædningsrum, så kan de nøjes ca 16.000 kr om året. Hvilket jo er en meget stor forskel til Faaborg BK.

Til sidst vil jeg gerne takke pressen, faaborg midtfyn kommune og ikke mindst alle vore sponsorer for deres velvilje til at støtte Faaborg BK og til slut vil jeg gerne takke alle vore mange hjælpere, trænere m.m uden hvis hjælp det ikke kunne løbe rundt. Tak for jeres mange timer i har lagt i klubben. Og jeg skal jo ikke glemme de mennesker jeg har siddet i bestyrelse med de sidste 5 år, da jeg jo takker af som formand efter dette årsmøde.

Jeg ønsker den nye bestyrelse held og lykke med deres fremtidige arbejde og de ved hvor de kan finde mig, hvis der er noget jeg kan hjælpe med.

 med sportslig hilsen

Søren Bang

Formand 2008

Faaborg BK& IF 
Årsberetning 2007
 
Året vi er gået ud af, har været en spændende år, hvor det mange gange er gået stærkt i Faaborg BK & IF. Der skal ikke lægges skujl på at bestyrelsen/formanden har ambitioner for klubben og det skal siges allerede nu, at jeg siger en meget stor tak til min bestyrelse med deres tålmodighed med undertegnede. Der skal ikke lægges skjul på at jeg er meget utålmodig, når projekter går i gang, men jeg glemmer tit at vi alle er frivillige, med et begrænset antal timer til rådighed i hverdagen.
 
Meget af det slagne år, er gået med at finde ud af, hvad kommunesammenlægningen kom til at betyde for os som klub, især hvordan tilskud til lokaler m.m blev og den største ændring er nok at vi får tilskudet direkte i stedet for over vores paraply FB&IF og at vi afregner med feks direkte med Faaborg hallerne for de timer vi har der.
 
For første gang fremlægger klubben 2 regnskaber 2006/2007, derfor er årsmødet flyttet til februar året efter i stedet for november i det igangværende år. Vi har altid skulle have et regnskab der er et år gammelt godkendt. De sidste par år har stået på invisteringer for at forbedre vores rammer for vores hold/trænere, men nu skulle vi også være færdige, så vi kan klare os nogle år frem.
 
Den omtalte ombygning af klubhuset det sidste års tid, er stadig i gang, men i øjeblikket har Klubhuset I/S ansøgninger ude ved forskellige fonde, for at skaffe ca. 500.000 kr. for at byggeriet kan gå i gang og vi kan få den fornødne udvidelse og renovering af især vores omklædningsrum.
 
Klubben har været i en rigtig god udvikling medlemsmæssigt de sidste 2 år, men det koster at udvide med hold, trænere, nye matrialerum og meget andet, men især 2007 var et meget specielt år, hvor der startede en pige afdeling, hvor de var 8 piger der spurgte om de måtte træne her og inden foråret var slut var de 40 piger, det betød så at vi fik 5 hold hold mere under FBU i efteråret for der kom også flere drenge til og der må jeg absolut rose vores ungdomtrænere for deres store arbejde for klubben.
 
2007 var også året hvor vi gik fra resultat fodbold til stævner, hvor resultatet ikke betyder noget i vores yngste årgange, men om at være med, der ser jeg som formand, det meget svært for klubben, at følge med i udviklingen af vore ungdomsspillere. Især når der skal tilmeldes hold, ”hvor gode er de”, der må klubben jo støtte sig meget til trænerne. Men det er jo et spørgsmål om tilvending, især for dem der har været med i mange år.
 
Efter efteråret blev vores mange årige samarbejde Team Faaborg nedlagt, da vi kun var de 2 faaborg klubber tilbage, men allerede inden 2007 var udløbet blev et nyt samarbejde ved navn FS Faaborg, hvor der er Faldsled/sv – TIF Faaborg og Faaborg BK, der samarbejder omkring Drenge U16 , U18 og Piger U17, de støder dag først til i 2009.
 
Samtidig indgik de 3 klubber en samarbejdsaftale om den kommende kunstgræs bane i Svanninge, hvor de 3 klubber skal stå for driften af denne.
 
For vores Serie 1 og 3 var 2007 et spændende år, hvor de begge var med i toppen og havde muligheden for at rykke op, men som fodbold nu er, så lykkedes det som bekendt, desværre ikke. Vores serie 4 hold blev desværre trukket pga for mange afbud, men igen i 2008 vil vi have tre herre senior hold.
 
Af aktiviter var der i 2007, 2 x fodboldskoler, hvor vi modtog et diplom fra DBU for at afholde den store fodboldskole 10 gange, der udover vandt vi kokurencen der løb under fodboldskolen med at indsamle brugte mobiltelf. Til Røde Kors, hvor vi modtog 100 bolde fra DBU.
Der blev også afholdt arbejdsdag, hvor legepladsen blev istandsat og malet og vores måltavle blev flyttet, for at få det optimale ud af den ny indkøbte digitale scoringstavle. Onsdagsklubben var et nyt tiltag i 2007 for vore 9-12 årige medlemmer, hvor de kunne komme i klubhuset og spille og hygge sig med hinanden og det er bestemt at i 2008 er Onsdagsklubben for alle vore ungdomsmedlemmer. Onsdagklubben afholdt også grillaften hvor der deltog 80 prs.. Hver 3 torsdag havde herre senior fællesspisning efter træning.derudover deltog vi som servering til Sparekassens Aktionætmøde med 60 prs og vi var vagter til Faaborg sommerrock og vi deltog status optællinger hos Stark Faaborg. Og vi afholdt sponsoraften med landskamp på storskærm og spisning for disse.
 
De føromtalte aktiviter vil igen komme i 2008 plus at DBU pigeraketten ogsa vil komme forbi Faaborg stadion og Faaborg CUP, der er en firmaturnering vil igen genopstå den 28 juni med fællesspisning om aftenen.
 
Til sidst, næsten, vil jeg gerne minde klubbens medlemmer og forældre på at vi skal bruge flere frivillige, især til at dømme vores ungdomskampe og sådan et kursus kan tages på 3 timer og klubben betaler selvfølgelig gebyret for dette. Alle skal huske tilbage til den tid hvor de var unge, der var det også frivillige der trænede og dømte deres kampe.
 
Til slut vil jeg gerne takke Faaborg Midtfyn Kommune, alle vore sponsorer, uden demt gik det ikke.
De mange frivillige og deres mange timer, på vores baner, i klubhuset, ved tlf. hjemme el. her, for at klubben har kunnet køre rundt i 2007 og vore gamle samarbejdspartnere i Team Faaborg og de nye i FS Faaborg og ikke mindst min bestyrelse for deres store arbejdsopgaver de har løst i 2007.
 
 
Faaborg d. 27 februar 2008
 
 
 
Søren Bang
Formand


 
 Årsberetning 2006

Faaborg BK & IF

 
 
Faaborg BK & IF er sund og rask, både økonomisk og medlemsmæssigt, hvor der er kommet nye medlemmer til i år og jeg kan kun se lyst på fremtiden for klubben, der skal dog være et lille men, da vi ikke rigtigt ved hvad den nye kommunesammenlægning, kommer til at betyde for klubben i fremtiden, men der er vi jo ikke alene om at stå i den situation. Så det bliver spændende at se det endelige resultat, vi herefter skal arbejde efter. Jeg er sikker på at bestyrelsen, vil forsøge at holde alle hjulene i gang, så der ikke sker ændringer, selvfølgelig så vidt det er muligt.
 
I år har især jeg været beskæftiget med vores planer til renovering og udbygning af vores klubhus, i meget tæt samarbejde Faaborg Klubhus I/S, der godt kan se at især vores omklædningsforhold er for små til de spillere der er på de nuværende fodboldhold, de nuværende var rigtig gode i 1958, da klubhuset blev bygget og der kun var 11 mand på et hold, nu til dags er der 14 spillere og træner, holdleder m.v. jeg havde håbet at jeg allerede her i aften kunne have sagt mere, men der kan dog siges at der er kommet et tilbud på de planer, der er lavet.
 
Skal man se på udviklingen af Faaborg BK i det forgangne år, så kan jeg kun være tilfreds med den store indsats der bliver lagt i hverdagen, hvor der hele tiden kommer folk, der godt vil lægge nogle timer hvert år, for at bolden kan rulle i klubben, men der skal hele tiden nye hjælpere til, for de ”gamle” bliver ikke ved evigt, derfor bør det være klubbens målsætning hele tiden at kunne motivere nye hjælpere til at gøre en indsats i kantinen, kommer der ikke nye til der kan vi ikke opretholde den service, at holde åbent når der er aktiviteter på Faaborg Stadion, eller man kunne tage et 3 timers kursus og derefter ville være rustet til at dømme de små 7 mands kampe.
 
Det skal slås helt fast, at uden de mange hjælpere, ville det høje aktivitets niveau med mange forskellige opgaver bla. Servering til sparekassen Faaborg aktionærmøde, Starks statusoptællinger, eller vagter i vores kantine er absolut med til at holde vores kontingenter ned på et niveau, hvor alle skulle kunne spille fodbold.
 
Som I senere vil se ud af dagsordnen til dette årsmøde, har bestyrelsen nogle forslag, til at den kan blive mere effektiv i det daglige arbejde. Bestyrelsen skal udvides og opdeles i arbejdsgrupper der har hver deres opgaver at klare i løbet af et fodbold år
 
Så til det rent sportslige, der jo har været et rigtigt godt år for Faaborg BK, ungdommen vil I høre om fra vores ungdomsformand i hans beretning, undtagen Team Faaborg, som jeg vil tage mig af om lidt.
 
Vores senior afdeling har jo lavet nogle gode resultater, hvor Serie 1 blev nr. 3 med 2 point til 2 pladsen og 3 point til 1 pladsen. Samtidig vil jeg godt sige tak til Bjarne Larsen for de 3 gode år, han har lagt her i klubben og vi vil altid tænke tilbage på Bjarne, som en seriøs træner, med stor effekt for os. Bjarne Larsen bliver afløst af Johnny Hansen, hvilket er tidligere meddelt i pressen. Johnny Hansen danner makkerpar med Ulrik Rasmussen som assistents træner.
Årets spiller på serie 1 blev David Snedker, årets fighter blev Claus Clausen og årets topscorer blev Carsten Frederiksen
Serie 3 har lavet det bedste resultat i årevis, hvor de blev nr. 4 a point med nr. 3. Holdet har udelukket været bemandet med unge spillere, hvor gennemsnits alderen er 22 år, så det er et hold med fremtid i. Samtidig skal jeg også takke Hans Henrik Johansen, der har trænet dem i år, for hans store arbejde med holdet, da det jo ikke altid er nemt at være 2 holds træner. Hvem der skal træne vores 2 hold i 2007 er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt, men vi håber at have løst dette på fredag. Årets spiller på serie 3 blev Thomas Johnsen og årets fighter gik til Anders Knudsen
Serie 4 er jo vores hyggehold og selv om de måske ikke træner så meget, er de alligevel blevet nr.6 i rækken. Rækken har desværre været ramt af holdtrækninger, så den kun bestod af 9 hold til sidst. Også en stor tak til Lars Holm og Kenneth Hansen for deres indsats med Serie 4.
Årets Spiller på Serie 4 blev Abdi Mohammed.
 
Årets pokal for Ekstra Ordinær Indsats for Senior Afd. Gik i år til Berit Andersen og Lene Jørgensen.
 
Det store Team Faaborg der ellers har leveret gode sportslige resultater i forgangne år og ikke mindst seniorspillere til moderklubberne er desværre ophørt, da 4 af klubberne har trukket sig fra samarbejdet, især pga. den store økonomiske byrde team faaborg er og har været. Ellers har nogle af klubberne ønsket at køre videre selvstændigt, da de selv har spillere til et hold. Faaborg BK skal være den første der beklager denne udvikling, for vi synes stadig at med samarbejde kommer man længst.
 
Det skal dog siges at der laves et samarbejde mellem Korinth IF og Faaborg BK, på drengesiden, nok omkring 2 11 mands hold. Til dette samarbejde er der allerede fundet trænere og ledere til 2007.
 
Til sidst vil jeg godt sige tak til vore sponsorer for deres uvurderlige støtte, tak til Vej og park for deres samarbejde, til pressen for deres dækning af klubben og ikke mindst til min bestyrelse, for at holde formanden ud, når han er utålmodig med tingene og vil have mere fart på.
Sluttelig en meget stor tak til trænere, ledere og de mange frivillige hjælpere for deres flotte indsats i 2006.
 
Tak for 2006 og på gensyn i 2007
 
Faaborg d. 15.11.06
 
Med venlig hilsen
 
 
Søren Bang
Formand
Faaborg BK & IF


 

Årsberetning 2005

Faaborg BK & IF
 
Et meget spændende år er ved at være slut og det er tiden til at se tilbage på et travlt men alligevel dejligt år.
et år i 50 års jubilæets tegn med den store aktivitet der medførte og kulminerede i opvisningskamp mellem vores eget serie 1 forstærket med 3 tidligere landholdsspillere og Brøndby Stars med John Faxe Jensen og Kim Vilfort i spidsen og skal jeg kort referere fra denne kamp, så må man jo sige at selv om Brøndby Stars måske havde nogle år mere på bagen end vores egne, så havde de i hvert fald ikke glemt at spille fodbold når man ser på resultatet 1-6. herunder skal jeg ikke glemme at takke mine kollegaer i bestyrelsen for deres mange timer de lagde i dette arrangement for at vi kunne lave et godt og vellykket jubilæum og det var bestyrelsens beslutning at vi ikke ville se på jubilæet med henblik på at vi skulle tjene penge, men hellere ville give klubben og Faaborg en oplevelse denne dag.
Skal vi se på foreningen synes jeg at vi som klub har bevæget os frem på mange punkter og de personer der har haft et ansvar/opgave at løse i løbet af året har udført disse med stor samvittighed. Men klubbens medlemmer og forældre skal huske at vi som forening er afhængig af frivillige til at løse forefaldne opgaver i løbet af året. Det være sig, kridtning af baner, klargøring for/efterår pasning af kantine m.v.
Husk på at alle træner – ledere –bestyrelse – ungdomsudvalg -dommerpåsætter– kantine alle er frivillige, der lægger mange timer i klubben for at der kan spilles fodbold hele året
 
SENIOR
Skal vi se på vores egne hold i FBU's turnering, så har vi haft 3 senior hold med henholdsvis Serie 1, der blev nr. 10 i år, efter deres oprykning sidste år og dermed nået klubbens målsætning, men dertil skal det siges at holdet har haft lidt vanskelige forudsætninger for deres turnering i år. det har dog været dejligt at se dette hold alligevel stå sammen, når det galt.
Serie 3 blev også i deres række som nr. 9, selv om det holdt hårdt, men da der er blevet spillet mange unge spillere ind på holdet; er det nok noget af forklaringen, men absolut et hold med fremtid i.
serie 5 som opnåede den forventede oprykning til serie 4 med 9 point. Blev nr. 4
derudover skal det siges at vi foråret havde 55 senior og 52 i efteråret, der alle betaler kontingent og det er nok det højeste vi har haft i nogle år og alt tyder på at der kommer flere til næste år og den udvikling håber vi i bestyrelsen fortsætter frem over.
 
TEAM FAABORG
Har været en succes uden lige i samarbejdes 4 årige levetid:
Junior M vandt Pulje 2 i foråret og rykkede op i pulje 1 hvor de blev nr. 3
Junior Åben vandt rækken både forår og efterår
Junior B vandt rækken i efteråret
Drenge A vandt rækken i foråret og blev nr. 3 i DRM pulje 2
Drenge B blev nr. 4 i efteråret
Ny daglig leder fra 2006 bliver Jens Arland, der afløser undertegnede.
 
Som afslutning vil jeg gerne takke de mange sponsorer, der har støttet os igennem året. De gjorde det muligt for os at vi kunne fejre vores jubilæum med fest og farver også en stor tak til de sponsorer der støttede vores 1 hold og alle øvrige hold.
Tak til Faaborg Kommune især Vej og Park og Politiet , FB&IF Hovedbestyrelse og ikke mindst pressen i Faaborg for deres store hjælp i år
En meget stor tak til alle vores frivillige ledere, hjælpere, dommere, kantine, kridtfolkene pr.udvalg uden jeres støtte var det aldrig gået.
Til sidst en stor meget stor tak til min bestyrelse for jeres flotte arbejde. På gensyn i 2006
 
 
 
Søren Bang
Fodboldformand


 

Årsberetning 2004

Faaborg BK & IF 
Årsmøde 
Tirdag d. 16/11 2004 

Det forgangne år har været en stor udfordring for undertegnede, for som de få ord jeg sagde efter valget, var at jeg ville forsøge at gøre denne klub til et sted dens medlemmer, gerne kommer også uden for deres træningstider og det synes jeg er lykkes over alt forventning, da der har været en meget stor opbakning, når der har været opgaver der skulle løses, dvs. servering i hallen, open by night, havnefesten og de mange opgaver der er at løse her i løbet af året, såsom pasning af kantine, kridtning af baner og klargøring af klubhus og baner. Efter min mening har det altid været det sociale samvær og det deraf følgende kammeratskab, der er vores styrke og når det er tilstede, her i klubben, så går det os godt. Jeg tror på at klubånden er på vej her i Faaborg BK &IF.
 
Vores kantine har ikke haft det så godt, de sidste år, men med de mange frivillige og den ansvarlige for kantinen, ser det ud til vi kommer ud af 2004, med et pænt beløb, der så igen kommer fodbolden til gode og det skyldes nok at kantinen er brugt mere i år også efter træning og kampe, hvor der jo har været en tendens til at folk gik når de havde været i bad og ikke slog et smut forbi kantinen.
 
Det har i været nødvendigt at investere i forskellige ting såsom, ultralyd til behandling af skader, Internet forbindelse for at lette kommunikationen med omverdenen, brevpapir og kuverter med logo for at klubben også udadtil præsenterer sig godt og undertegnede har da også fået at vide af klubbens kasser, at vi var som et ”ægtepar” for han passede på vores penge og jeg brugte dem, men også til næste år vil det være nødvendigt at investere i forskellige ting, især for at give vores trænere og spillere, bedre muligheder i deres træning og dermed gøre dem bedre.
 
Det har været et godt sportsligt år for Faaborg BK & IF, og det er meget få ting der ikke er gået så godt. Året startede med at vi fik en henvendelse fra 20 damer, der ville spille, her i klubben og det sagde vi ja til at starte et hold for dem og 2 fra bestyrelsen sagde ja til at træne dem indtil at der blev fundet en træner til dem, men det lykkes ikke, hvilket klubben beklager meget, da vi gerne ville have damerne i klubben, men opbakningen til holdet faldt i løbet af året og det måtte trækkes efter 4 kampe i efteråret.
Vores 3 hold (Serie 3-2) måtte desværre også trækkes først i efteråret, fordi det var overmatchet i deres pulje og de skulle ikke være rykket op i 2003. men de vender tilbage i 2005 som et serie 5 hold, så vi igen har 3 herresenior hold.
2 holdet blev i serie 3, hvilket også var ventet, det ville have været rart med en lidt bedre placering end nr. 9.
En top 5 placering, var mit håb for vores serie 2, bare for at stoppe den nedtur vi har været igennem de sidste år, men det er jo gået over al forventning, hvilket jo nok skyldes træner, holdleder og ikke mindst spillernes hårde arbejde på træningsbanerne og i deres kampe. Især efteråret har været bevirkende til, med 1 uafgjort og 10 sejre, at Faaborg BK & IF igen er at finde i Serie 1 i 2005. Det er en fornøjelse at følge med i den udvikling, der er kommet i løbet af året og det skal blive sjovt at følge holdet næste år
 
Da vi har hørt ungdomsformandens beretning for 2004 og de flotte resultater der er opnået i år, vil jeg lige sige tak til ungdomsudvalget, trænere, holdledere, forældre og ikke mindst vores ungdomsspillere for deres store indsats på og uden for banen. Det har været en stor fornøjelse at komme ud og se at det har sydet af liv på vores baner.
 
Vores samarbejde omkring drenge, junior og ynglinge Team Faaborg, har også været en stor succes med oprykning til mesterrækken for drenge 1, så Team Faaborg har haft 3 mestersække hold i efteråret hvor drengemester blev nr. 4, drenge B nr. 3, juniormester nr. 2 a point med nr. 1 og junior åben nr. 3 . Yngling M blev kredsvinder med 5 point ned til nr. 2
En stor tak til vores samarbejdspartnere i Team Faaborg for et godt og problemløst år.
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til følgende:
 
Vores sponsorer for deres støtte, Faaborg Kommune, især Vej & Park afd. TIF Faaborg for godt samarbejde omkring DBU’s Fodboldskoler.
 
Mine kollegaer i bestyrelsen, pr-udvalget og deres store benarbejde, uden dem kunne vi ikke have klaret så godt økonomisk. Aktivitetsudvalget der har skaffet arbejdskraften, når der var en opgave at løse, det er dejligt at flere møder op end der er bedt om. Ungdomsudvalget for deres store aktivitets-niveau. Og ikke mindst en stor tak til alle de frivillige hjælpere til de mange opgaver, der er at løse i løbet af året, uden dem havde vi ikke nået så meget i år.
 
 
 
 
Søren Bang
Fodboldformand